Kontakt

Moon Media Sp. z o.o

ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000396038,
o numerze NIP: 7010314063,
o kapitale zakładowym w wysokości 813 837,00 złotych,
z siedzibą w Warszawie.
Formularz Kontaktowy
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.