Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. Moon Media sp. z.o.o. dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem moonmedia.pl oraz pozostałych serwisów: yt360.pl oraz startuptv.pl i innych działających pod markami i znakami towarowymi oraz identyfikacyjnymi którymi Moon Media sp. z.o.o. dysponuje i wykorzystuje je w swojej działalności (dalej jako: „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), jest Moon Media sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000396038, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010314063 (dalej jako: „Administrator”, „Moon Media”).
 3. Dane osobowe naszych Klientów, użytkowników serwisów, osób kontaktujących się z nami poprzez formularz (dalej jako: „Użytkownicy”) przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji projektów realizowanych przez Moon Media oraz obsługi Klientów i użytkowników naszych serwisów internetowych.
 4. Wyrażona przez Użytkownika zgoda jest dobrowolna i Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili ją odwołać. Informujemy jednak, że brak zgody może uniemożliwić przekazywanie Użytkownikom przez Administratora informacji i realizację niektórych usług.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji celów określonych powyżej. W szczególności dane przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy lub, odpowiednio, w okresie ważności zgody oraz zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.
 7. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o: sprostowanie treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, ograniczenie lub zaprzestanie przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.
 8. Administrator w swoich serwisach internetowych wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z nich przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności:
  utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
  dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników,
  tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
  Więcej informacji o cookies Użytkownik może znaleźć na stronie serwisu Moon Media dostępnego pod adresem: https://moonmedia.pl/cookie-policy/
 9. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o identyfikatorze, numerze (w tym IP), wybranych parametrach i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące identyfikatora i numeru (w tym IP), wybranych parametrach i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych
 10. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny. Pomimo, iż Administrator dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na biuro@moonmedia.pl.
 11. W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi w ramach innych serwisów oferowanych przez Administratora internetowych prosimy o zapoznanie się z Politykami Prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów.
 12. Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@moonmedia.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa.